Palvelut

KOSKA BUSINESS ON JULMAA ®
Myyntistrategiat ja -prosessit

Aikaisempaa nopeampi ja kannattavampi myyntiputki paremmalla konversiolla. Time management -näkökulma toimii validin suunnittelun pohjana.

B2B-myyntitoiminnan auditoinnit

B2B-myynnin prosessien, time managementin, digimyyntivalmiuksien ja myynnin asiakaskokemuksen auditoinnit kansallisesti ja kansainvälisesti.

Etä- ja digimyynnin työkalupakki

Kansallisen ja kansainvälisen B2B-myyntitoiminnan digitaalisten myynnintyökalujen valinta, optimointi ja käyttöönotto osaksi myyntiprosessia.

Etä- ja digimyyntistrategiat

Olemme B2B-etämyynnin pioneereja. Oikeat prosessit, sisällöt, teknologiat ja taktiikat ilman harjoituskierroksia – myös kv-markkinoilla.

Tuotteistaminen ja myyntiviesti

Asiakasymmärryksen lisääminen ja oston esteiden poistaminen. Kokemuksemme painottuu IT- ja asiantuntijapalveluihin ja -tuotteisiin.

Inbound-myyntiprosessit

Asiakkaan potentiaalisen ostopolun tulkitseminen oikein ja optimaalinen, liidiryhmäkohtaisesti mukautuva myyntiprosessi.

Asiakashuolenpito ja lisämyynti

Asiakkuudenhallinnan praktiikat digi- ja etämyynnin avulla. Yhteydenpidon frekvenssin kasvattaminen asiakaskokemus edellä.

ELY-keskusten puitetoimittaja

Olemme ELY-keskusten Markkinointi- ja asiakkuudet -konsultoinnin valtakunnallinen palveluntuottaja ja puitetoimittaja.

Konsultit

Suorapuheisuutta, sitoutuneita tekoja ja konsultoiva ote. Itseopittu, ei syötetty maailmankuva. Moniyrittäjyystausta ja yli 200 keissiä tarjoavat tarttumapintaa vaatia myös asiakkaalta parastaan ja suunnitelmassa pysymistä. Haasta meidät 15 minuutiksi etäesittelyyn.
Antti Seppälä
Toimitusjohtaja, KTM +358504060545
Sarjayrittäjä. Konsultoinut 10 vuotta yrityksiä myymään tehokkaammin valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. Mukana useissa yrityksissä (mm. Dista, Feedbackly, Rekki). Exit pörssiyhtiölle 2012.
Ari Paananen
Senior Consultant, KTM +358400606805
Kymmenen vuotta yrittäjyyttä. Vankka kokemus etämyynnistä ja B2B-myynnin suunnittelusta. Rekrytoinut satoja B2C- ja B2B-myyjiä.

Meistä sanottua

Asiakkaamme kertovat mielellään tarkemmin toimituskyvystämme.

4 * 100% ja asiakkaitamme

Olemme konsultoineet yli 200 pk-yrityksen (B2B) myyntiä. Konseptillamme asiakkaamme ja ekosysteemiyrityksemme ovat hankkineet ja pitäneet yli 50.000 myyntitapaamista Suomessa ja ulkomailla. Tuotamme tehokasta kasvua, optimoimme ajankäytön ja poistamme turhat matkakulut.
Miten?

Siirrämme kansallisia ja kansainvälisiä asiakkaitamme myymään osittain tai kokonaan etänä. Perinteinen, yksin F2F-käynteihin perustuva myyntimalli ei enää riitä - F2F-tapaamisille on paikkansa, mutta väärin ajoitettuna ne kanavoivat myyjän ajankäyttöä tehottomasti. Haluamme poistaa 1. myyjien kurittomuuden (time management) 2. tarjouksien perään soittelun 3. myyntiputkesta prosessin tähden kadonneet liidit ja 4. spontaanin sekoitettavuuden ns. vääriin kilpailijoihin.

 • ENEMMÄN VOLYYMIA

  Samalla pääluvulla vähintään 100%:n kasvu käyntimääriin.

 • Eniten kohtaamisia

  Hybridinä (etä- ja F2F-kohtaamiset) myyvät organisaatiot tapaavat asiakaspotentiaalinsa tuplasti useammin kuin kilpailijansa.

 • Ei turhia matkakuluja

  Asiakkaidemme turhat matkakulut poistuvat kokonaan; ei väärinajoitettuja tai kannattamattomia F2F-tapaamisia tai liian aikaisessa vaiheessa varattuja lentolippuja.

 • Pysyvä muutos

  Kerran etä- tai digimyyjä, aina etä- tai digimyyjä. Aidosti oikein valinnoin pilotoineet ovat jatkaneet mallin hyödyntämistä ja kehittämistä.

ClientClientClientClientClientClientClientClientClientClientClientClientClientClientClientClientClientClientClientClientClientClientClientClientClientClient

Sovi 15 minuutin etäesittely

Sovitaan sitoumukseton vartti etänä - vedetään sitten töpseli irti, jos ei kolahda.